website creation software

آگهی مناقصه شماره 1003/ 98/م  

 شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین بخشی از کل برق مصرفی کارخانه( حداکثر 10.5 مگاوات) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نماییند 

میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860 
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد 
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد 
 
   

 آگهی مناقصه شماره 1004/ 98/م 

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب پرسنل کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل به پیمانکار حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نمایند

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860 
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد 
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشدآگهی مناقصه شماره 1005/ 98/م  

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تامین تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل به پیمانکار حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/01/24 از لینک زیر دریافت نماییند 

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 200،000،000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/01/27 می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس :05152623860
مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۱/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه آشپزخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛ 
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

** آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۲/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عمليات كيسه گيري پاكت از سه دستگاه روتاری پکر خود را در دپارتمان بارگیرخانه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

آدرس دفتر تهران : 

تهران : خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) نرسیده به چهارراه جهان کودک کوچه سپر پلاک 14 طبقه اول
تلفن : 02188775055
02188775056
فکس : 02188772497

آدرس کارخانه :  

مشهد کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام
تلفن : 05152624042
فکس : 05152624081 

آدرس دفتر مشهد : 

خیابان سناباد - بین سناباد 43 و 45
پلاک 371
تلفن : 05138449255
05138449855          
فکس : 05138428489
واحد فروش :05138467703

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد. طراحی : محمدرضا نودهی