site maker

 آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۱/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه آشپزخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛ 
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

** آگهی مناقصه شماره ۱۰۰۲/۹۷/م **-۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عمليات كيسه گيري پاكت از سه دستگاه روتاری پکر خود را در دپارتمان بارگیرخانه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و دارای سوابق مشابه دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۷ به ؛
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی ، کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام ، شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد ( واحد بازرگانی )
ب ) دفتر تهران واقع در خیابان مطهری – خیابان میر عماد –کوچه دهم پلاک ۹ طبقه چهارم ( واحد بازرگانی )
یا وب سایت : WWW.AWCC.IR مراجعه نمایند.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین رمزدار بانکی در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ می باشد.

آدرس دفتر تهران : 

خیابان مطهری خیابان میرعماد
کوچه دهم پلاک 9 طبقه 4
کد پستی :1587836416
تلفن : 02188528514
فکس : 0218827452 

آدرس کارخانه :  

مشهد کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام
تلفن : 05152624042
فکس : 05152624081 

آدرس دفتر مشهد : 

خیابان سناباد - بین سناباد 43 و 45
پلاک 371
تلفن : 05138449255
فکس : 05138428489
واحد فروش :05138467703

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد. طراحی : محمدرضا نودهی